Vlk dravý

Psovitá šelma, ktorá je veľmi prispôsobivým živočíšnym druhom. Pôvodne žil takmer v celej Euroáziia Severnej Amerike. Teraz je však jeho výskyt v dôsledku prenasledovania podstatne zúžený. Vlky žijú a lovia vo svorke. Potravou im sú predovšetkým jelene a divoké prasatá, v menšej miere tiež srnce a ďalšie drobnejšie živočíchy. Zaujímavosťou je izolačná schopnosť vlčej srsti –tá je natoľko silná, že na vlkovi sa netopí sneh. Huňatý chvost v zime používajú ako prikrývku.

Jednoduché nakupovanie online

  • TESCO
  • Lunys