Rybárik riečny

Vyskytuje sa iba pri pomaly tečúcich čistých vodách. Z tohto dôvodu môžu rybáriky slúžiť aj ako bioindikátorčistej vody. Kvôli svojmu krásnemu zafarbeniu je nazývaný Lietajúcim drahokamom. Živí sa predovšetkým menšími rybami, ktoré loví strmhlavým útokom pod vodou, ale v malej miere sa v jeho potrave objavuje aj vodný hmyz a obojživelníky.

Výr skalný

Rovnako ako ostatné sovy lieta veľmi ticho a strieda mávavýlet s plachtením. Preto ho často prezývajú kráľ noci. Silueta sediaceho výra skalného je len ťažko zameniteľná, na hlave má totiž výrazné pohyblivé pierka pripomínajúce ušká –vďaka tomu asi získal prezývku ušatá sova. Výr skalný vytvára stabilné páry s veľkou vernosťou k hniezdisku. Páry sa tvoria v januári a februári v priebehu približne 14 dní. Samec si počas nich vyznačuje teritórium výrazným „hú–hú“.

Modráčik krvavcový

Je to denný motýľ, ktorý sa vyznačuje zložitým životným cyklom. Je krátkovekýa jeho potomkovia sa liahnu len raz ročne. Pre rozmnožovanie a zdarný vývoj potomstva vyžaduje tento druh motýľa striedavo vlhké a nehnojené lúky, ktoré bývajú raz za rok až dva kosené. V prípade narušenia životných podmienok sú modráčikykrvavcovéschopné len ťažko sa premiestniť do inej lokality, nelietajú od miesta vyliahnutia ďalej ako 2,5 km.

Medveď hnedý

Medvede hnedé sú veľké, silné zvieratá. Ich poznávacím znakom je svalnatý hrb v oblasti lopatiek. Aj keď je medzi pohlaviami minimálny rozdiel v dĺžke tela, samce bývajú dvakrát ťažšie ako samice, ktoré majú menšie a ľahšie kosti. Na Slovensku nie je veľa miest, kde môže so svojím životným štýlom existovať. Jedným znich je stále divoká a neskrotená Rajecká dolina.

Jednoduché nakupovanie online

  • TESCO
  • Lunys