Vydra riečna

Vydra je samotárska, ale veľmi pohyblivá a hravá šelma. Stretneme ju predovšetkým pri tečúcich vodách.Je výborným plavcom. Pri pohybe vo vode jej pomáha hladká srsť, blany medzi prstami a široký chvost. Srsť je extrémne hustá aposkytuje ochranu pred chladom. Živí sa hlavne rybami, nepohrdne však ani rakom, žabou či vodným vtákom. Je veľmi citlivá na čistú vodu a rada loví predovšetkým v noci.

Jednoduché nakupovanie online

  • TESCO
  • Lunys