Modráčik krvavcový

Je to denný motýľ, ktorý sa vyznačuje zložitým životným cyklom. Je krátkovekýa jeho potomkovia sa liahnu len raz ročne. Pre rozmnožovanie a zdarný vývoj potomstva vyžaduje tento druh motýľa striedavo vlhké a nehnojené lúky, ktoré bývajú raz za rok až dva kosené. V prípade narušenia životných podmienok sú modráčikykrvavcovéschopné len ťažko sa premiestniť do inej lokality, nelietajú od miesta vyliahnutia ďalej ako 2,5 km.

Jednoduché nakupovanie online

  • TESCO
  • Lunys