Jastrab veľký

Dravý, obratný a rýchly. Aj keď mu všetky tieto vlastnosti dominujú, obratne dokáže útočiť len na krátku vzdialenosť. Pochutísina všetkom od vrabcov až po zajacov. K obratnému letu mu slúži jeho výnimočne dlhý chvost. Výborne lieta medzi stromami a jeho nezameniteľné žlté oči by ste spoznali aj na diaľku.

Jednoduché nakupovanie online

  • TESCO
  • Lunys